Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

GMINA CYCÓW

Dz. Nr 241/1, 241/2.

GMINA CYCÓW
Urząd Gminy Cyców
ul. Chełmska 42, 21-070 Cyców
tel. (082) 567-70-03, fax (082) 567-72-00
http://www.ugcycow.pl, e-mail: cycow_g_s@woi.lublin.pl


Struktura demograficzno-geograficzna

Gmina Cyców leży na Równinie Łęczyńsko-Włodawskiej, wzdłuż drogi krajowej nr 82 Lublin - Włodawa. Gmina leży w sąsiedztwie Poleskiego Parku Narodowego. Na jej terenie znajduje się kilka jezior. Ma dogodne połączenie ze wschodnią granicą państwa.

Powierzchnia - 148 km², w tym 118,4 km² użytków rolnych,
Liczba sołectw - 27, wsi - 33,
Liczba mieszkańców – 7672 osób,
Gęstość zaludnienia - 51 os/km².

Struktura ekonomiczna

Gmina Cyców jest typowo rolnicza. Ma dobre predyspozycje do rozwoju rolnictwa ekologicznego i agroturystyki. 86,3% ludności trudni się pracą w indywidualnych gospodarstwach rolnych. Jest ich 1350. Średnia powierzchnia gospodarstwa 6,5 ha. Na terenie gminy można zauważyć istnienie kilku niewielkich zakładów wytwórczych. W rejestrze REGON zarejestrowano 282 podmiotów gospodarczych. Niewielka część ludności prowadzi własną działalność gospodarczą - najczęściej usługi. Znaczna część osób pracuje poza obszarem gminy: w Chełmie, Łęcznej oraz Bogdance. Stopa bezrobocia kształtuje się na poziomie około 16% ludności czynnej zawodowo.

Realizowane i planowane inwestycje: Modernizacja ujęcia wody w Cycowie. Rozbudowa Urzędu Gminy w Cycowie. Budowa oczyszczalni ścieków z punktem odbioru ścieków komunalnych w miejscowości Kopina. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Świerszczów, Świerszczów Kolonia i Kopina. Remont świetlicy wiejskiej w Kopinie wraz z budową placu zabaw, boiska wielofunkcyjnego, amfiteatru oraz ogrodzenia. Budowa "Orlika” w Cycowie. Modernizacja drogi Wólka Cycowska–Kopina–Garbatówka,

Tereny inwestycyjne:

Działka zabudowana w Cycowie
Lista danych dotyczących terenu
Nazwa lokalizacji: Działka zabudowana, Cyców, Gm. Cyców, DZ. NR 241/1, 241/2
Powierzchnia nieruchomości: 0,5139 Ha (maksymalna dostępna powierzchnia)
Cena: Przetarg
Właściciel: Gmina Cyców
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego: Istnieje
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: B2 RU- Tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych.
Charakterystyka działki:
• Klasa gruntów – DZ. NR 241/1 – Ls V- 0,3033 Ha, Br R V- 0,1700 Ha, DZ. NR 241/2- Ls V
• Różnica poziomów terenu – 5 m;
• Obecnie teren jest nieużytkowany;
• Nie występują zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych;
• Na terenie nie znajdują się odpady;
• Poziom wód gruntowych 2,5 m;
• Nie wystepuje ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć;
• Przeszkodą występującą na powierzchni terenu jest wierza przekaźnikowa telefonii komórkowej.
• Działka zabudowana jest budynkiem dawnej lecznicy weterynaryjnej o powierzchni zabudowy 250 mkw
Ograniczenia budowlane:
• Procent dopuszczalnej zabudowy- 60%;
• Ograniczenia wysokości budynków – do II kondygnacji nadziemnych;
• Połączenia transportowe: Droga dojazdowa do terenu – droga krajowa nr 82 szer. 24 m z pasem drogowym;
• Najbliższa droga krajowa – droga krajowa nr 82 Lublin- Włodawa, bezpośrednio;
• Najbliższa kolej i bocznica kolejowa – Trawniki ok. 25km;,
• Najbliższe lotnisko międzynarodowe znajduje się w Warszawie ok. 230 km, lecz do użytku w terminie do 2012 roku zostanie oddane lotnisko w Świdniku, ok. 60 km;
• Najbliższe miasto wojewódzkie – Lublin;
Istniejąca infrastruktura:
• Na terenie występuje przyłącze elektryczne;
• Na terenie nie występuje gaz, odległość od granicy działki do przyłącza wynosi 7 km;
• Na terenie występuje przyłącze z wodą;
• Na terenie występują przyłącza kanalizacyjne;
• Na terenie występują przyłącza telefoniczne;


Działka zabudowana Kopina, gmina Cyców
Lista danych dotyczących terenu
Nazwa lokalizacji: Działka zabudowana Kopina, Gm. Cyców, Dz. Nr 83
Powierzchnia nieruchomości: 0,5600 Ha (maksymalna dostępna powierzchnia)
Cena: Przetarg
Właściciel: Gmina Cyców
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego: Istnieje
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: 3 U – usługi nieuciażliwe
Charakterystyka działki:
• Klasa gruntów – Br R III b 0,05600 Ha
• Różnica poziomów terenu – teren płaski minimalna różnica poziomów;
• Obecnie teren jest nieużytkowany;
• Nie występują zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych;
• Na terenie nie znajdują się odpady;
• Poziom wód gruntowych 3 m;
• Nie występuje ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć;
• Działka zabudowana jest budynkiem dawnej szkoły, murowany dwukondygnacyjny, podpiwniczony.
Ograniczenia budowlane:
• Procent dopuszczalnej zabudowy- 45%;
• Ograniczenia wysokości budynków – do II i pół kondygnacji nadziemnych;
• Adaptacja istniejącego budynku szkoły na potrzeby usług niueciażliwych. Możliwość remontu oraz rozbudowy istniejącego obiektu. Dopuszcza się lokalizację domu opieki społecznej;
Połączenia transportowe: Droga dojazdowa do terenu – droga powiatowa szer. ok. 12m;
• Najbliższa droga krajowa – droga krajowa nr 82 Lublin- Włodawa, ok. 5 km;
• Najbliższa kolej i bocznica kolejowa – Trawniki ok. 25km;
• Najbliższe lotnisko międzynarodowe znajduje się w Warszawie ok. 230 km, lecz do użytku w terminie do 2012 roku zostanie oddane lotnisko w Świdniku, ok. 60 km;
• Najbliższe miasto wojewódzkie – Lublin;
Istniejąca infrastruktura:
• Na terenie występuje przyłącze elektryczne;
• Na terenie nie występuje gaz, odległość od granicy działki do przyłącza wynosi 7 km;
• Na terenie występuje przyłącze z wodą;
• Na terenie nie występują przyłącza kanalizacyjne, obecnie szambo kanalizacyjne;
• Na terenie występują przyłącza telefoniczne;


Działka niezabudowana Ludwinów, gmina Cyców

Dz. Nr 117, 118, 119, 124
Lista danych dotyczących terenu
Nazwa lokalizacji: Działka niezabudowana Ludwinów, Gm. Cyców, Dz. Nr 117, 118, 119, 124
Powierzchnia nieruchomości 5,92 Ha (maksymalna dostępna powierzchnia)
Cena: Przetarg
Właściciel: Dz. Nr 118, 119, 124 – Gmina Cyców, Dz. Nr 117 Własność prywatna;
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego: Istnieje
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: H6P, H7P- Teren usług produkcyjnych, składów i magazynów, z podstawowym przeznaczeniem terenów pod obiekty produkcyjne, rzemieślnicze, usługowe oraz przetwórstwa rolno-spozywczego.
Charakterystyka działki:
• Klasa gruntów – Dz. Nr 117 PS V-0, 1600 Ha, R-R -1, 8700; Dz. Nr 118-R V 0,2800 Ha, N 0,4600 Ha; Dz. Nr 119 R V 0, 3300Ha, PS V 0,2000 Ha, N 0,6500 Ha; Dz. Nr 124 Ł V 0,1500Ha, PS IV 0,3200 Ha, PS V 0,4300Ha, W 0,0100 Ha, N 1,0600 Ha; teren wyłączony z produkcji rolnych;
• Różnica poziomów terenu – 0,5 m;
• Obecnie teren jest nieużytkowany;
• Nie występują zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych;
• Na terenie nie znajdują się odpady;
• Poziom wód gruntowych 2,5 m;
• Nie występuje ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć;
• Przeszkody podziemne: odwiert geologiczny zaczopowany do 5 km.
• Przeszkody występujące na powierzchni- linia energetyczna SN;
Ograniczenia budowlane:
• Procent dopuszczalnej zabudowy- brak;
• Ograniczenia wysokości budynków – do I kondygnacji nadziemnych;
Połączenia transportowe: Droga dojazdowa do terenu – droga gminna szer. ok. 12 m.;
• Najbliższa droga krajowa – droga krajowa nr 82 Lublin- Włodawa, ok. 5 km;
• Najbliższa kolej i bocznica kolejowa – Trawniki ok. 25km;
• Najbliższe lotnisko międzynarodowe znajduje się w Warszawie ok. 230 km, lecz do użytku w terminie do 2012 roku zostanie oddane lotnisko w Świdniku, ok. 60 km;
• Najbliższe miasto wojewódzkie – Lublin;
Istniejąca infrastruktura:
• Na terenie występuje przyłącze elektryczne;
• Na terenie nie występuje gaz, odległość od granicy działki do przyłącza wynosi 17 km;
• Na terenie nie występuje przyłącze z wodą, odległość przyłącza od granicy z działką 200m;
• Na terenie nie występują przyłącza kanalizacyjne, obecnie szambo kanalizacyjne;
• Na terenie nie występują przyłącza telefoniczne, odległość przyłącza od granicy działki wynosi 200m;

Działka zabudowana Świerszczów, gmina Cyców.
Lista danych dotyczących terenu
Nazwa lokalizacji: Działka zabudowana Świerszczów, gmina cyców, Dz. Nr. 140/8
Powierzchnia nieruchomości 1,4023 Ha (maksymalna dostępna powierzchnia)
Cena: Przetarg
Właściciel: Gmina Cyców
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego: Istnieje
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: L 6 U – Teren zabudowy usługowej
Charakterystyka działki:
• Klasa gruntów – R Iv B- 1,1723 Ha, B R IV B- 0,1982 Ha, W R IV B- 0,0150 Ha, N- 0,1687 Ha, Ł IV- 0,118 Ha, W Ł IV- 0,0098 Ha, PS IV – 0,0235 Ha, PS V- 0,0811Ha.
• Różnica poziomów terenu – 1 m;
• Obecnie teren jest nieużytkowany;
• Nie występują zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych;
• Na terenie nie znajdują się odpady;
• Poziom wód gruntowych 2,5 m;
• Nie występuje ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć;
• Przeszkody występujące na powierzchni- Stacja Trafo;
Ograniczenia budowlane:
• Procent dopuszczalnej zabudowy- 60%;
• Ograniczenia wysokości budynków – do II kondygnacji nadziemnych;
• Adaptacja isniejącego zagospodarowania i zabudowy, wszelkie prace inwestycyjne prowadzone w obrębie budynku zabytkowego młyna wymagają warunków i wytycznych konserwatorskich oraz opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków;
Połączenia transportowe: Droga dojazdowa do terenu – droga gminna szer. ok. 6 m.;
• Najbliższa droga krajowa – droga krajowa nr 82 Lublin- Włodawa, ok. 1 km;
• Najbliższa kolej i bocznica kolejowa – Trawniki ok. 25km;
• Najbliższe lotnisko międzynarodowe znajduje się w Warszawie ok. 230 km, lecz do użytku w terminie do 2012 roku zostanie oddane lotnisko w Świdniku, ok. 60 km;
• Najbliższe miasto wojewódzkie – Lublin ok. 30km;
Istniejąca infrastruktura:
• Na terenie występuje przyłącze elektryczne, na działce stacja Trafo;
• Na terenie nie występuje gaz, odległość od granicy działki do przyłącza wynosi 12 km;
• Na terenie nie występuje przyłącze z wodą, odległość przyłącza od granicy z działką 50m;
• Na terenie nie występują przyłącza kanalizacyjne, w trakcie wykonywania jest pozwolenie i projekt;
• Na terenie projektowana jest budowa oczyszczalni ścieków;
• Na terenie nie występują przyłącza telefoniczne, odległość przyłącza od granicy działki wynosi 50m;Preferowane inwestycje: gmina odczuwa potrzebę inwestycji pozwalającej na powstanie lokalnego przemysłu rolno-spożywczego, a także inwestycji turystycznych.

Plany rozwoju: „Plan Rozwoju Lokalnego” opracowany na podstawie Strategii Rozwoju Gminy Cyców

Infrastruktura techniczna

- długość sieci wodociągowej – 205,1 km,
- długość sieci kanalizacyjnej - 2 km,
- stopień telefonizacji - 2 abonentów telefonicznych na 100 mieszkańców,
- ochrona środowiska - oczyszczalnia ścieków i wysypisko śmieci,

Galeria

Geoportal
Serwis turystyczny
Swiss Contribution
Program Regionalny

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Copyright © 2015 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron warszawaprojektowanie stron warszawa