Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

GMINA LUDWIN

GMINA LUDWIN
Urząd Gminy Ludwin
Ludwin 51 a, 21-075 Ludwin
tel. (081) 757-09-01, fax (081) 757-00-28
http://www.ludwin.lubelskie.pl, e-mail: ludwin@lubelskie.pl

Struktura demograficzno-geograficzna

Gmina Ludwin znajduje się na obszarze Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego. Atutem gminy jest 7 jezior, w tym 4 zagospodarowane turystycznie o wysokich walorach rekreacyjnych: Piaseczno, Łukcze, Rogoźno i Zagłębocze. Na terenie tym utworzono Park Krajobrazowy „Pojezierze Łęczyńskie”. Użytki rolne zajmują 71%, a lasy ok. 14% jej powierzchni. Pozostałe grunty stanowią 15%.

Powierzchnia - 120,5 km²
Liczba sołectw - 21, liczba wsi - 21
Liczba mieszkańców - 5076
Gęstość zaludnienia - 42 os/km²

Struktura ekonomiczna

Gmina Ludwin jest gminą typowo rolniczą. Funkcjonuje tu ok. 1100 gospodarstw rolnych, średnia powierzchnia gospodarstwa wynosi 6,41 ha. Przewagę stanowią gospodarstwa średniej wielkości. Na terenie gminy znajdują się zakłady produkcyjne, obejmujące spożywczą gałąź przemysłu, do których m.in. należą: Wytwórnia Makaronu Domowego POLMAK, Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”, Piekarnia w Ludwinie. Ponadto w Ludwinie znajduje się zakład Ekotorf, produkujący torf, świadczący usługi trakowe oraz wytwarzający półfabrykaty drewniane. Łącznie w systemie REGON zarejestrowanych jest 149 podmiotów gospodarczych.

Realizowane i planowane inwestycje: realizacja "Programu Bogdanka” – czyli przebudowa dróg powiatowych wraz z przebudową skrzyżowania w Nadrybiu. Budowa kanalizacji nad jeziorem Piaseczno. Budowa kanalizacji w miejscowościach Dratów Dąbrowa i Dratów Kolonia. Budowa sieci szerokopasmowego Internetu w ramach programu "Wirtualny Powiat”

Oferowane tereny inwestycyjne: brak.

Plan rozwoju gminy - Strategia Rozwoju Lokalnego 2008-2020 Gmina Ludwin,
Strategia Rozwoju Gminy Ludwin 2000-2006.

Infrastruktura techniczna

- stopień zwodociągowania - 100% mieszkańców,
- stopień skanalizowania - ok. 15% (Ludwin Wieś, Ludwin - Kolonia, Kaniwola),
- stopień zgazyfikowania - ok. 20% (Ludwin - Wieś, Ludwin - Kolonia, Zezulin Niższy, Zezulin Pierwszy, Stary Radzic),
- stopień telefonizacji - 100% mieszkańców,
- ochrona środowiska - 2 oczyszczalnie ścieków (w Ludwinie i w Kaniwoli), wysypisko śmieci w miejscowości Dratów - Kolonia.
Geoportal
Serwis turystyczny
Swiss Contribution
Program Regionalny

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Copyright © 2015 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

serwisy internetoweserwisy internetowe